Leefgroep

Kinderen leven in verticale leefgroepen van maximum 17 voltijdse kinderen, d.w.z. baby’s, kruipers en peuters vormen samen één groep, waarbij de gezinssituatie zoveel mogelijk benaderd wordt. Het kind blijft in principe bij dezelfde begeleiders en dezelfde kinderen gedurende de volledige opvangperiode.

Voor meer informatie over de dagindeling, de slaap- en eetgewoonten en de spelactiviteiten kan je steeds terecht bij de begeleiders of de leidinggevende.