Pedagogisch werkplan

Pedagogisch werkplan van De Bengeltjes
Wat is pedagogiek?
Bij pedagogiek draait het om de opvoeding van kinderen. Je krijgt inzicht in de manier waarop een kind zich stapje voor stapje ontwikkelt en de rol van de opvoeders daarbij. Niet alleen het kind en zijn ontwikkeling zijn belangrijk, ook de relatie tussen het kind en zijn omgeving. Een kind heeft ouders, leeft in een gezin, gaat naar een opvang en maakt vriendjes. Het wordt grootgebracht in een omgeving die voortdurend van alle kanten invloed op hem of haar uitoefent.

In opdracht van K&G werkt onze kinderopvang met "MeMoQ" het nieuwe (sinds 2015) pedagogisch raamwerk voor de kinderopvang van baby's en peuters. MeMoQ staat voor meten en monitoren van de kwaliteit in de kinderopvang van baby's en peuters. MeMoQ is een samenwerking tussen de vakgroep sociaal Agogiek UGent en het Expertisecentrum Ervaringsgericht onderwijs KULeuven.