Financiele bepaling

IKG prestatie

Voor alle kinderen die voorschools opgevangen worden is het tarief afhankelijk van het inkomen van de ouders. Onder voorschoolse opvang wordt verstaan alle kinderen die nog geen volle dagen naar de kleuterschool gaan. De bijdrage wordt door Kind en Gezin  berekend volgens normen die uniform zijn over heel Vlaanderen. U kunt terecht op de website van Kind en Gezin waar u zelf de bijdrage kan berekenen en de nodige gegevens kan registreren bij Kind en Gezin. U zal daarna een attest ontvangen van Kind en Gezin dat u aan ons moet bezorgen. Dit attest zal de te betalen bijdrage per dag vermelden. Het inkomen dat in aanmerking genomen wordt is het bedrag onder de rubriek ‘Netto gezamenlijk belastbaar inkomen’ op uw laatste aanslagbiljet. Dit is het bedrag net voordat alle rubrieken die recht geven op belastingvermindering afgetrokken worden. In principe gebruikt u het aanslagbiljet van het voorbij jaar (aangifte van vorig jaar, inkomsten twee jaar geleden). Wie dit nog niet ontvangen heeft mag het aanslagbiljet van het jaar daarvoor gebruiken (doorgaans ontvangt men het aanslagbiljet ergens tussen maart en mei).

Wie geen aanslagbiljet voor handen heeft en voor enkele andere uitzonderingen is het mogelijk het inkomen te berekenen op basis van het actuele inkomen van de maand waarop de opvang start. Voor meer details verwijzen we naar de website van Kind en Gezin. Het tarief wordt ook beïnvloed door het aantal kinderen ten laste. Vanaf het tweede kind ten laste krijgt men een korting toegewezen. Deze korting wordt verrekend in uw ouderbijdrage die voor elk kind van toepassing is (het tarief is hetzelfde voor elk kind dus ook voor uw eerste kind). Mensen met een meerling ten laste krijgen een ‘extra’ korting maar de ouders moeten wel het aantal reële kinderen ten laste ingeven, pas daarna wordt er gevraagd of er een meerling bij is. De korting wordt dan automatisch verrekend.  De ouders van een tweeling hebben dus twee kinderen ten laste.

Ouderbijdragen worden elk jaar geïndexeerd. Een wijziging tussendoor in functie van een veranderde gezinssituatie kan ook in een aantal gevallen. Courante voorbeelden zijn wijzigingen in het aantal kinderen ten laste, een (al dan niet tijdelijke) inkomstendaling (minimum 20%).

 

 • Ouderbijdragen worden elk jaar geïndexeerd. De ouders worden hiervan schriftelijk door Kind en Gezin op de hoogte gesteld. Wie niet tijdig zijn nieuwe aanvraag doet en hiervan dan ook geen nieuw attest aan de opvang bezorgde zal per opvangdag de maximale basisbijdrage betalen. De maximale basisbijdrage is de bijdrage vermeld in het Ministerieel Besluit.

 • Wanneer het gezin valse verklaringen aflegt (dit wil zeggen, verkeerde gegevens of bewijsstukken gebruikt) met betrekking tot hun inkomen, of de gevraagde bewijsstukken niet tijdig (zie punt hierboven) voorlegt, wordt aan dat gezin de maximale basisbijdrage aangerekend.

 • Berekening van de te betalen dagvergoeding kunnen de ouders zelf berekenen, via de website van Kind en Gezin (www.kindengezin.be).
  Wie problemen ondervindt bij het aanvragen van de kindcode kan steeds hulp vragen aan de opvang. Wij kunnen dit ook voor jullie aanvragen mits ons de nodige documenten te bezorgen.

 • Reeds één maand voor de opvang van start gaat kunnen de ouders de kindcode en het IKG-tarief online aanvragen. Van zodra de ouders over dit attest van Kind en Gezin beschikken geven zij dit door aan de leidinggevende van het kinderdagverblijf. Het eventueel doormailen is toegestaan.

 • De facturatie doet de opvang zelf (niet Kind en Gezin). De ouders betalen de maandelijkse opvangbijdrage en eventuele bijkomende kosten aan de opvang.
  De betaling gebeurt vooraf, ten laatste de vijfde van de betreffende maand moet de som op rekeningnummer XXXX gestort zijn. Ouders die deze datum niet respecteren, betalen per overgaande dag een toeslag die bij de volgende afrekening verrekend zal worden.
  Hou er rekening mee dat een transactie van de ene naar de andere bank soms een drietal dagen kan duren vooraleer het bedrag op de betreffende rekening zal staan. 

 • Het te betalen bedrag = het aantal dagen dat voorzien is voor die maand volgens de IKG-bijdrage. Indien nodig worden respijtdagen verrekend/aangerekend in de daarop volgende maand. Er kunnen ook extra kosten op de factuur staan voor onder andere laattijdig afhalen van het kind, te laat betaald vorige maand,…

 • Er wordt vooraf betaald om deze wanbetalingen te vermijden.

 • De kosten zijn fiscaal aftrekbaar (met een maximum die u terug kan vinden op de website van Kind en Gezin).