Doelstelling

Het kinderdagverblijf voorziet in de opvang van kinderen tot de leeftijd dat het kind naar school mag (eerstvolgende instapdag na 2,5 jaar), met uitzondering van een kind dat wegens persoonlijke ontwikkeling nog niet schoolrijp is. Hierover waakt de leidinggevende van het kinderdagverblijf.

Alle kinderen zijn welkom bij ons.

Verwachtingen van de werking in onze opvang
Wat hebben de kinderen nodig?

 • Structuur :
  We bieden vaste patronen, rituelen en gewoontes aan. Zo weten de kinderen waar ze aan toe zijn en wat er gaat gebeuren. Het is een vorm van veiligheid!
 • Begrip :
  Het is zo belangrijk dat opgroeiende kinderen begrepen worden. Wat voor ons gemakkelijk of gewoon lijkt, is voor hen misschien een onoverkomelijk feit. Als ze niet willen of kunnen meewerken aan een activiteit dan laten we ze vrij in die keuze. Geborgenheid en liefde helpen mee aan die positieve ontwikkeling.
 • Positieve aandacht :
  We bekrachtigen de kinderen zo positief mogelijk want straffen of negeren zijn niet altijd de meest efficiënte methodes.
 • Veiligheid :
  Lichamelijke veiligheid zorgt ervoor dat kinderen zich vrij kunnen bewegen. Daar kinderen een grote ontdekkingsdrang hebben, willen wij hen in een zorgeloze omgeving laten experimenteren. Een kind moet een kind kunnen zijn. Door het creatieve en sociale te stimuleren, leren ze zo hun eigen “kunnen” kennen en weten ze ook wat de grenzen zijn.
 • Rust :
  Een kind kan je niet verplichten te rusten daarom gebeurt het rust- en slaapmoment wanneer het kind aangeeft dat het hieraan behoefte heeft.
 • Gezonde voeding :
  Niets is zo belangrijk dan lekkere, gezonde en evenwichtige voeding wanneer het gaat over het opgroeien van een kind.
 • Hygiëne :
  Binnen onze opvang worden hygiënische maatregelen getroffen om onze kindjes van besmettelijke ziektes te vrijwaren. We beschikken over competente verzorgsters die de kinderen observeren en begeleiden om eventuele ziektes en problemen vroegtijdig op te sporen en op een gepaste manier te behandelen.
 • Zorg :
  Hier schenken we extra aandacht aan de lichamelijke verzorging, zelfredzaamheid en zindelijkheidstraining. Enkel wanneer het kind hier klaar voor is wordt er aan zindelijkheidstraining gedaan. Wanneer men dit forceert kunnen blaasproblemen ontstaan.
 • Tijd :
  We schenken ook aandacht aan de huishoudelijkheid binnen de groep. We maken tijd om elk kindje individueel van onze aandacht te laten genieten. Welk kindje houdt er niet van zo nu en dan eens geknuffeld te worden!


We willen de kinderen de kans geven zich te ontplooien tot kleine, zelfstandige en evenwichtige mensjes met een eigen mening maar met respect voor regels in hun omgeving. We willen kinderen niet enkel “verzorgen”, maar hen en ook hun ouders begeleiden op de lange weg van “groeien”!